Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivkjerner - lokale og "sky"- løysingar - oversikt

"Open sone - utanfor brannmur:"

  • Visma Sampro - Noark5- godkjent arkivkjerne i "sky" - arkiv for IP, IOP, referat og notat for personar med behov for koordinerte tenester. 
  • Acos Websak - Noark5- godkjent arkivkjerne lagra lokalt hjå felles Ikt- teneste for Nordhordland (Iktnh). Kommunen sitt felles administrative sak-/arkiv system.

"Sikker sone - innafor brannmur:"

  • Visma Samhandling Arkiv (VSA) - Noark5- godkjent arkivkjerne lagra lokalt hjå felles Ikt- teneste for Nordhordland (Iktnh). VSA er felles arkivkjerne for fleire av Visma sine fagsystem, med 1 database pr. system, p.t for Visma Flyt PPT, Visma Flyktning og Visma Vaksenopplæring.

System utan arkivkjerne eller integrasjon til arkivkjerne, er ikkje godkjent for lagring av arkivverdig dokumentasjon. Slik dokumentasjon skal leverast postmottak for aktuell teneste for journalføring/arkivering.

Les meir om arkivering på Arkivverket sine heimesider.

Laster...