Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Arkivarbeidet er regulert av ei rekkje sentrale lover og forskrifter. Her er eit oversyn over dei mest sentrale lover for dokumentbehandling og arkiv i kommunane. Lovdata er til ei kvar tid oppdatert. Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og forskrift på lovdata si heimeside.

Laster...